Obsługa procesów inwestycyjnych

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych. Doradzamy oraz opracowujemy umowy cywilnoprawne związane z nabywaniem, zbywaniem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego. Prowadzimy obsługę prawną i reprezentujemy naszych Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Kontakt

Jan Lubomirski & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. J.Bartoszewicza 3 lok 30, VII p.
02-518 Warszawa
tel. +48 22 207 29 46 Formularz kontaktowy