Procedury administracyjne i cywilne

W zakresie procedur administracyjnych redagujemy pisma i skargi w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach przez sądami we wszystkich instancjach, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych. Oferujemy także pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji. W zakresie procedur cywilnych sporządzamy projekty umów  i przygotowujemy opinie umów już istniejących a także memorandum dotyczące skomplikowanych zagadnień prawnych. Pomagamy przy zawieraniu umów. Zapewniamy profesjonalną asystę w negocjacjach z kontrahentami i partnerami handlowymi. Prowadzimy również windykację należności począwszy od przesądowych czynności polubownych poprzez postępowanie o zapłatę przed Sądem oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

Kontakt

Jan Lubomirski & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. J.Bartoszewicza 3 lok 30, VII p.
02-518 Warszawa
tel. +48 22 207 29 46 Formularz kontaktowy